Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2020

umiembycciszaaa
0153 68e2 500

February 17 2020

umiembycciszaaa
8802 c701
Reposted fromrol rol vianivea nivea
umiembycciszaaa
Każdy lubi być w centrum czyjegoś wszechświata.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana vianivea nivea
umiembycciszaaa
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
umiembycciszaaa
0017 9b11
Reposted fromiamstrong iamstrong
umiembycciszaaa
Nie zmieniaj się dla ludzi, nie zmieniaj się dla innych. Jeśli chcesz coś w sobie zmienić - zmień to dla siebie. Nie rezygnuj z siebie, aby oczarować kogoś, wkupić się w łaski, wypić z kimś wódkę, wino, kawę. Bądź sobą. Nie walcz na siłę o uczucia, o czas. Nie wszystko można kupić.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
umiembycciszaaa
- Postanowiłam się zmienić. Próbuję nie dbać o to, co ludzie o mnie myślą. Dlatego jestem tutaj sama pośrodku niczego. W moim wieku jest to trochę głupie. Cholernie trudno jest być odważnym. 
— "Woman walks ahead"
umiembycciszaaa
ludzie często przypominają sobie o Tobie, kiedy nie chcą być sami. to nie jest tak, że oni potrzebują konkretnie Ciebie. potrzebują towarzystwa. po prostu. i mają świadomość, że akurat Ty, będziesz dla nich zawsze. i trochę to smutne, że nie działa to w dwie strony. i jedyne, co spotykasz to zamknięte drzwi i ciszę.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf

February 15 2020

umiembycciszaaa
6438 f711 500
Reposted fromnyaako nyaako viarudosci rudosci

February 08 2020

umiembycciszaaa
5357 d09a
umiembycciszaaa
umiembycciszaaa
5023 1ce0 500
Reposted fromsoftboi softboi viapurplecarbonate purplecarbonate

February 04 2020

umiembycciszaaa
1477 51e4
Reposted fromEtnigos Etnigos viaOkruszek Okruszek
umiembycciszaaa
Cała sztuka z przyjaźnią polega na tym, żeby znaleźć ludzi lepszych od siebie, nie inteligentniejszych, nie bardziej cool, ale lepszych, serdeczniejszych i bardziej wybaczających, a potem szanować ich za to, czego mogą cię nauczyć, i słuchać ich, gdy mówią ci coś o tobie samym, choćby i najgorszego... albo i najlepszego, to się zdarza; i ufać im, co jest najtrudniejsze ze wszystkiego. Ale też i najlepsze.
— ,,Małe życie" H. Yanagihara
Reposted fromostatni ostatni viaerrortryagain errortryagain
umiembycciszaaa
Tags: 365 dni
Reposted byharriet88 harriet88

January 30 2020

umiembycciszaaa
umiembycciszaaa

January 28 2020

umiembycciszaaa
Chyba nigdy nie przepełniała mnie radość życia, choć potrafię być wesoła, kiedy przebywam wśród ludzi.
— Astrid Lindgren w liście do Louise Hartung
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

January 27 2020

umiembycciszaaa
2062 ab07 500
umiembycciszaaa
Czasem myślę, że jestem cholernie słaba.
Czuje mocniej, więcej, dłużej i do końca.
Nadwrażliwość potrafi być cholernie męcząca.
— Aleksandra Nawój
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl